BS De Sluis

BS De Sluis

 

   

 

Het team

 

TSO
  MR-OR-Verkeerouders

 

De Sluis is een (informele) samenwerkingsschool, ontstaan uit een fusie per 1-8-2016 van OBS De Sluis (191 leerlingen) en PCB De Regenboog (20 leerlingen). We beschouwen de school als een samenleving in het klein. We schenken aandacht aan uiteenlopende denkbeelden en meningen. Bij ons is iedereen welkom, we hebben oog en respect voor ieders godsdienstige- en levensovertuiging. In de groepen wordt daar actief aandacht aan besteed en staan er lessen over dit onderwerp op het rooster. Onderwijzen en opvoeden gaan hand in hand. Naast het opdoen van de nodige kennis, helpen we de kinderen gedurende hun basisschooltijd om zich voor te bereiden op hun latere rol in de grote samenleving. 

 

De Sluis heeft ongeveer 230  leerlingen en beschikt over 9 lokalen, verdeeld over twee verdiepingen. In het schooljaar 2017-2018 zijn er drie kleutergroepen, een groep 3, een groep 4, een groep 5, een groep 6, een groep 7 en een groep 8. Het bestuur van onze school is in handen van de Stichting Surplus. Surplus is een samenwerkingsverband van openbare en bijzonder neutrale, algemeen toegankelijke basisscholen voor primair onderwijs in de Kop van Noord-Holland.

 

In juni 2015 is een meerjarenplan geschreven met de ontwikkelpunten t.a.v. het personeels- en onderwijskundig beleid voor de periode 2015-2019. Jaarlijks worden hieruit de ontwikkelpunten voor het komende schooljaar in een schoolontwikkelplan omgezet. Op welke wijze wij de zorg aan leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften vormgegeven, kunt u lezen in ons schoolondersteuningsprofiel. Beide plannenliggen voor u op school ter inzage. Verder zijn er diverse protocollen op school aanwezig. Ook die kunt u, indien gewenst, komen lezen.

 

De ouderpopulatie is – net als de kinderen die onze school bezoeken – een afspiegeling van de regio. Het opleidingsniveau is gemiddeld tot (iets) bovengemiddeld. De jarenlange positieve resultaten van ons onderwijs geven aan dat wij in staat zijn om het aanbod hierop goed af te stemmen. De ouders van De Sluis zijn zeer betrokken bij de school. Dit is o.a. te zien bij de druk bezochte informatieavonden en contactmomenten. Verder heeft De Sluis een ouderraad, een identiteitsraad, verkeersouders en een medezeggenschapsraad. Ook zijn er veelvuldig hulpouders in de groepen actief.

 

In de schoolgids hebben wij geprobeerd ons tot de hoofdzaken te beperken. Wij hopen dat we erin geslaagd zijn om u een beeld te geven van het onderwijs op De Sluis. Natuurlijk valt er nog veel meer te vertellen. Het gesprek tussen ouders en de school van uw kind is altijd van belang. Op meerdere momenten in het jaar nodigen wij u daarvoor uit. Ook als u behoefte heeft aan een gesprek bent u van harte welkom. De directie bestaat uit Ina Hemmer (werkdagen maandag t/m donderdag) en Freek Steeman (werkdagen maandag en vrijdag).